Sládkovičova 6, 943 02 Štúrovo
Telephone/ FAX: +421 36 751 1404
e-mail: kartobal@kartobal.sk


K A R T O B A L spol. s r.o.
Sládkovičova 6, 943 02 Štúrovo

Kontakt: Fax: +421 36 751 1404
e-mail: kartobal@kartobal.sk
Výroba: RNDr. Pavlik Stanislav, tel.: +421 905 744 280
e-mail:pavlik@kartobal.sk
Antikorózne materiály: Góra Jozef, tel.: +421 903 762 666
e-mail:kartobal@kartobal.sk
Ekonomika - Fakturácia: Ing. Slabák Jozef, tel.: +421 905 720 006
e-mail:slabak@kartobal.sk