Sládkovičova 6, 943 02 Štúrovo
Telephone/ FAX: +421 36 751 1404
e-mail: kartobal@kartobal.sk


Hladké, vlnité lepenky a obaly

Hladké lepenky
- strojné lepenky vo forme hárkov (preložky) od 200 do 950 g/m2 ( hrúbka 0,3 – 1,7mm )
- strojné lepenky vo forme kotúčov od 200 do 500 g/m2
- zlepované lepenky od 1000 do 4500 g/m2 ( hrúbka 1,8 – 8mm ) vo forme hárkov v rôznych formátoch

Vlnité lepenky
- dvojvrstvové vlnité lepenky ( vlna E, B a C ) v kotúčoch a hárkoch  v rôznych formátoch
- troj-, päť a sedemvrstvové vlnité lepenky v hárkoch v rôznych formátoch

Obaly
- výroba krabíc podľa FEFCO, ako aj atypických, z hladkých lepeniek a troj-, päť a sedemvrstvových vlnitých lepeniek
- výroba tvarovaných prírezov z hladkých a vlnitých lepeniek podľa predlohy zákazníka
- výroba kotúčikov a bobín z hladkých lepeniek a dvojvrstvových vlnitých lepeniek s návinom v priemere do 500mm a šírke kotúčikov do 1000mm
- možnosť kašírovania hladkých a vlnitých lepeniek rôznymi materiálmi